Virtual Tour Apartments in Minneapolis, MN

1 - 24 of 104 Results
1 - 24 of 104 Results
  1. Home
  2. Minneapolis Apartments
  3. Virtual Tour Apartments

How much does it cost to rent a virtual tour apartment in Minneapolis?

virtual tour apartments
Bed Type Average Rent Range
Studio $1,080 $800 - $1,680
1BR $1,050 $730 - $1,890
2BR $1,950 $1,150 - $5,590
3BR $2,290 $2,030 - $3,520
4+BR $3,000 $2,600 - $3,550
Minneapolis Apartments
Bed Type Average Rent Range
Studio $1,080 $760 - $1,570
1BR $1,320 $850 - $1,950
2BR $1,850 $1,050 - $4,000
3BR $1,950 $960 - $4,670
4+BR $2,600 $930 - $6,500
Minneapolis Virtual Tour Apartments vs. Minneapolis Average