Virtual Tour Apartments in Kansas City, MO

1 - 24 of 51 Results
1 - 24 of 51 Results
  1. Home
  2. Kansas City Apartments
  3. Virtual Tour Apartments

How much does it cost to rent a virtual tour apartment in Kansas City?

virtual tour apartments
Bed Type Average Rent Range
Studio $970 $720 - $1,330
1BR $1,110 $550 - $2,280
2BR $1,310 $650 - $2,160
3BR $1,640 $1,050 - $2,250
Kansas City Apartments
Bed Type Average Rent Range
Studio $950 $590 - $1,330
1BR $950 $630 - $1,660
2BR $1,140 $730 - $2,150
3BR $1,400 $900 - $2,640
4+BR $1,760 $1,010 - $3,160
Kansas City Virtual Tour Apartments vs. Kansas City Average