Virtual Tour Apartments in Philadelphia, PA

1 - 24 of 63 Results
1 - 24 of 63 Results
  1. Home
  2. Philadelphia Apartments
  3. Virtual Tour Apartments

How much does it cost to rent a virtual tour apartment in Philadelphia?

virtual tour apartments
Bed Type Average Rent Range
Studio $2,060 $1,000 - $2,310
1BR $1,740 $950 - $3,100
2BR $2,230 $1,050 - $4,300
3BR $3,210 $1,550 - $4,960
4+BR $800 $800 - $1,320
Philadelphia Apartments
Bed Type Average Rent Range
Studio $1,710 $780 - $2,150
1BR $1,350 $800 - $2,730
2BR $1,700 $1,000 - $4,200
3BR $1,800 $840 - $4,270
4+BR $2,290 $800 - $8,870
Philadelphia Virtual Tour Apartments vs. Philadelphia Average